Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné zásady obchodných vzťahov medzi obchodnou spoločnosťou Rybárske centrum Riverland s.r.o., odberateľmi (zákazníkmi). Odoslaním objednávky vyjadruje odberateľ (zákazník) súhlas s obchodnými podmienkami.

Článok 1 – Práva zákazníka internetového obchodu

Rybarske centrum Riverland e-shop je virtuálny obchod, ktorý sa riadi rovnakými obchodnými vzťahmi ako obchod „kamenný“, tzn. že zákazník virtuálneho obchodu má rovnaké práva, ako zákazník obchodu „kamenného“. Platia rovnaké reklamačné pravidlá a obchodný zákonník, ktorý vytyčuje základné práva nielen zákazníkov, ale i obchodníkov (dodávateľov). Preto, ak niektoré zásady obchodných vzťahov medzi zákazníkom a obchodníkom nie sú uvedené v týchto podmienkach, riadia sa platným Obchodným zákonníkom.

Článok 2 – Ochrana Vašich osobných údajov

Všetky osobné údaje zákazníkov sú a budú používané výhradne pre potreby prevádzkovateľa internetového obchodu Rybárske centrum Riverland s.r.o. a nebudú poskytnuté tretej strane.

Za bezpečnosť a ochranu Vašich osobných údajov pri platbe prostredníctvom elektronického bankovníctva ručí Vaša banka. Táto forma platby, momentálne nieje k dispozícii. O jej aktuálnej funkčnosti Vás budeme informovať.

Článok 3 – Objednávanie a dodávky tovaru

 1. Zákazník objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka virtuálneho obchodu Rybárske centrum Riverland s.r.o. on-line shop.
 2. Každá objednávka musí obsahovať: meno objednávateľa (zákazníka), email, telefónne číslo, presný popis tovaru, počet kusov, veľkosť (ak je voliteľná), spôsob úhrady ( ak je voliteľný), spôsob prevzatia tovaru ( DPD kurier, osobný odber ) a adresu, kam má byť tovar doručený. Osobný odber je v predajni Seberíniho 14, Bratislava. Objednávky sa zaraďujú do systému v poradí, v akom prichádzajú.
 3. Objednávku potvrdí prevádzkovateľ elektronickou poštou a taktiež informácie o dostupnosti. Tovar označený ( na externom sklade ) je vlastne tovar na sklade priamo u výrobcu v zahraničí. Takýto tovar je možné priniesť od 3dní do 14dní. Ak zákazník si chce tovar objednať a je ochotný počkať, môže si daný tovar objednať a o dostupnosti Vami objednaného tovaru Vás budeme informovať elektronickou poštou, alebo telefonicky. Odporúčame kontrolovať Vašu e-mailovú poštu.
 4. Doprava tovaru k zákazníkovi je zabezpečovaná prostredníctvom DPD kuriéra (dobierka).
 5. Tovar v prípade poslania „na dobierku“ je poistený v plnej hodnote.
 6. Pri použití prepravnej služby je faktúra ( doklad o predaji v balíku ) a doklad o zaplatení vydá kuriér DPD.
 7. Pri osobnom odbere dostane zákazník faktúru aj s pokladničným dokladom priamo na predajni.
 8. Tovar je zabalený a zabezpečený odosielateľom spoločnosťou Rybárske centrum Riverland s.r.o.. Zákazník je povinný tovar prebrať a zaplatiť  plnej sume podľa objednávky. Ak si rozmyslí, že tovar nechce ešte pred tým, ako tovar zaplatí, je možné tento tovar neprebrať s tým, že bude musieť uhradiť plné poštovné spojené s doručením a následným vrátením tovaru. Cena za neprebratie a vrátenie balíka je 8€ ( za každý balík - cena sa násobí počtom balíkov ). Šnúry natočené z veľkých cievok nie je možné vrátiť a zákazník ich musí uhradiť. Pri preberaní tovaru je povinný skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky priamo na mieste a v prípade poškodenia obalu to na mieste reklamovať. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
  Za tovar je zodpovedná spoločnosť Rybárske centrum Riverland s.r.o. po dobu jeho prevzatia zákazníkom. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom od doby, kedy je zákazníkovi umožnené fyzicky s tovarom disponovať. V prípade prevzatia poškodeného tovaru (obal ) od kuriéra a nevyužitia okamžitej kontroly obsahu balíka nebudú neskoršie reklamácie brané na zreteľ a Rybárske centrum Riverland s.r.o., nenesie za poškodenie tovaru počas jeho transportu žiadnu zodpovednosť. Táto spadá do kompetencie prepravcu!
 9. Tovar bude doručený v priebehu 24 - 48 hod od objednania ( ak je skladom – potvrdí e-shop), max. do piatich pracovných dní pričom dodanie závisí od času objednania. Objednaný tovar do 12:00 bude do 24hod a tovar po 12:00 do 48hod pretože kuriér DPD chodí pre balíky 1x denne. Objednávky po 12:00 v piatok, sobotu a nedeľu budú vybavované v pondelok.
 10. Darčekové poukážky - je možné zakúpiť v predajni, aj cez internet. Nevzťahuje sa na ne 5% internetová zľava. Je možné ich uplatniť v predajni pri nákupe tovaru. Z darčekovej poukážky sa nevydáva, ani nie je možné ju preplatiť. Jej platnosť je 6 mesiacov od dátumu kúpy.

Stav skladov na eshope je aktualizovaný každých 24hod okrem piatka a víkendu. 

Článok 4 – Cena

 1. Pri každom tovare je uvedená jeho predajná cena. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať tieto ceny podľa aktuálnych cien výrobcov, či distribútorov tohto tovaru, ako aj v súvislosti so zmenou kurzu meny SKK voči EUR, USD, alebo CZK.
 2. Ceny uvedené pri tovare zahŕňajú aj daň z pridanej hodnoty, ktorej výška sa riadi platnou daňovou právnou úpravou.
 3. Ceny uvádzané na stránkach nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi.
 4. Pri nákupe cez internet zákazník automaticky získava zľavu 5%. Táto sa nevzťahuje na výpredaje a darčekové poukážky. Ak je pri produkte uvedená vyššia zľava, platí táto vyššia zľava. Zľavy sa spolu nezrátavajú.

Článok 5 – Spôsob platby

Platby sa vykonávajú v Eurách, pričom je možný jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

 • PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby uhrádza zákazník tovar pri prevzatí od kuriéra DPD.
 • PLATBA PRI OSOBNOM PREVZATÍ: Pri tomto spôsobe platby uhrádza zákazník tovar pri jeho prevzatí priamo na predajni, ktorú si vybral ako dodaciu a to v hotovosti, alebo cez platobný terminál platobnou kartou.
 • PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby dostáva zákazník tovar až po uhradení faktúry, alebo zloženky a následne je odoslaný.

Článok 6 – Práva a povinnosti prevádzkovateľa virtuálneho obchodu „Rybárske centrum Riverland“ a jeho zákazníka

    
 1. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia, spoločnosť Rybárske centrum Riverland s.r.o. nezodpovedá zákazníkovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.
 2. Prevádzkovateľ virtuálneho obchodu 8  si vyhradzuje právo predĺžiť dobu dodania tovaru k zákazníkovi, pokiaľ jeho výrobca či dodávateľ (veľkoobchod) tento druh tovaru medzičasom vypredal, resp. ho nemá na sklade. Toto predĺženie dodacej doby bude zákazníkovi oznámené prostredníctvom elektronickej pošty, resp. telefonicky.

Prevádzkovateľ a zákazník sa zaväzujú dodržiavať záväzok mlčanlivosti o informáciách a údajoch získaných pri vzájomnom obchode minimálne 12 mesiacov po ukončení zmluvného vzťahu, pričom dátumom vzniku zmluvného vzťahu sa rozumie dátum objednávky.

Článok 7 – Reklamačný poriadok

Prevádzkovateľ internetového obchodu riverland.sk nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených: nešetrným zaobchádzaním, neodborným zásahom do zariadenia (pokiaľ je elektronické), neodborným rozobratím tovaru alebo pri inom porušení záručných podmienok, ktoré zistí servisný technik predávajúceho. Zároveň sa zákazník zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto závady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.

 1. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený spoločnosti Rybárske centrum Riverland s.r.o..
 2. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane manuálov (ak je súčasťou), kópie dodacieho listu a záručného listu alebo faktúry.
 3. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je zákazník povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením takejto reklamácie.
 4. Zákonom stanovená doba na vybavenie reklamácie je jeden mesiac od jej prijatia.
 5. Natočený tovar na metre ( z veľkokapacitných špuliek ) sa nedá vrátiť

Článok 8 – Poštovné

Slovenská Republika: Poštovné vo výške 4 € pripočítavame k objednávkam, ktorých hodnota je nižšia ako 64,99€ s dph a nad 65€ s dph je doprava ZDARMA. Pri krmivách a ťažších produktoch sa účtuje poštovné a balné od hmotnosti 5-10kg/1balík vo výške 6€, od hmotnosti 10-20kg/1 balík vo výške 8€ a pri objednávok od hmotnosti 20 - 30 kg/1balík účtujeme poštovné a balné v hodnote 10€. Pri nadrozmernom tovare ( nad 170cm ) účtujeme k poštovnému + 1€ bez dph.

Do zahraničia: poštovné podľa aktuálnych sadzieb Slovenskej pošty dobierkou alebo prevodom vopred.

Poštovné 4€ ( pri osobnom odbere ) v maloobchodnej predajni účtujeme v prípade ak sa objednaný tovar nenachádza vo vybranej predajni a je nutné ho preposlať z inej!

Kuriérska služba DPD: Zákazník bude informovaný o zásielke mobilným operátorom sms - správou!

UPOZORNENIE: Pri vypĺňaní údajov v objednávacom formulári, dbajte prosím na vyplnenie kolónky tel. kontakt, kvôli upresneniu objednávky a komunikácii s dodávateľom riverland.sk

Článok 9 – Záverečné ustanovenia 

 1. V prípade, že kompetentný orgán Slovenskej republiky preukáže niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné a to celkom, alebo len čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 2. Práva zákazníka vo vzťahu k prevádzkovateľovi virtuálneho obchodu Rybárske centrum Riverland s.r.o. vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
 4. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 5. Všetky práva ako aj omyly a zmeny cien sú vyhradené.

Tieto upravené podmienky vstupujú do platnosti dňa 1.5. 2011.

Rybárske centrum Riverland s.r.o.

Produkty - Obchodné podmienky 

 
 
Partneri